Legislativa k domácím palírnám

V České republice je výroba destilátů bez oficiálního povolení nelegální. Distribuce nebo transfer destilačního zařízení vyžaduje ohlašovací povinnost. Právní rámec pro výrobu destilátů je definován v zákoně o lihu č. 61/1997 Sb.

Líh může být produkovaný a zpracovávaný pouze v licencovaném lihovaru nebo speciálním lihovaru, a to pouze osobami, které získaly státní povolení, pokud nejde o pěstitelské pálení. Toto povolení vydává Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu v závislosti na způsobu získávání líhu.

Pro pěstitelské pálení je povolení vydáno Ministerstvem zemědělství na základě písemné žádosti, která obsahuje popis a technickou dokumentaci.

Zákon o lihu také určuje:

suroviny, z kterých lze líh vyrábět
limit pro množství produkovaného lihu
požadavky na záznamy
technické požadavky na pálenici
proces měření a zlepšování kvality lihu
skladování lihu a další ohlašovací povinnosti

Podrobnější informace naleznete v těchto dokumentech:
vyhláška č. 141/1997
vyhláška č. 150/2008
zákon č. 61/1997

 

Vzor dokumentu pro ohlášku:

Hlášení o přemístění destilačního zařízení 

Dne……………………….. jsem zakoupil destilační zařízení typu ………………. s kapacitou varného kotle ...litrů od firmy Smarthink trade and consulting, s.r.o.

Zařízení je umístěno na adrese …………………………………………………………………. 

Zařízení budu využívat k ………………………………….. 

Jméno a příjmení - …………………………………… 

Adresa - …………………………………………………

  

V …………………. dne …………………………. Podpis ………………….


Při ohlašování destilačního zařízení je nutné vyplnit údaje o datu pořízení zařízení, jeho typu a kapacitě, adrese umístění, účelu využití (například pro výrobu hydrolátů, vyvařování včelího vosku, destilaci vody, dekorační účely, nebo pokud nebude zařízení využíváno) a osobní údaje majitele.

Domácí výroba lihu je v České republice protizákonná. Avšak v sousedních zemích bývá legislativa mírnější, což umožňuje převoz a použití destilačního zařízení pro výrobu pálenky tam.

Vyplněný formulář pro ohlášení zařízení je třeba zaslat emailem nebo do datové schránky příslušnému celnímu úřadu. Kontakty naleznete na webu Celní správy ČR. Rozhodující pro určení příslušného celního úřadu je kraj, ve kterém se zařízení nachází.

V případě, že bude destilační zařízení využíváno pro výrobu lihu s využitím živnostenského oprávnění, je nutné o tom informovat Ministerstvo zemědělství.

Po splnění těchto kroků by měly být všechny zákonné povinnosti ohledně destilačního zařízení v ČR vyřízeny.