Návod k sestavení našich dřevěných udíren

NÁVOD K SESTAVENÍ NAŠICH DŘEVĚNÝCH UDÍREN

 

1. Takto od nás obdržíte svou novou dřevěnou udírnu (malé a střední udírny v jedné krabici, velké udírny ve 2 krabicích). Vše je zabaleno a čeká jen a jen na Vás 😊

 

 

2. Udírnu vybalte a zkontrolujte, zda vše dorazilo kompletní bez poškození. Drobné příslušenství k udírně (teploměr, háčky, … ) najdete v topeništi. 

 

3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro umístění udírny si vyberte bezpečné místo tak, aby se v případě vznícení plameny nemohly šířit na budovy, nebo stromy. Naše udírny jsou konstruovány pro bezpečný provoz, nicméně dřevo vždy hořet může a podceňovat riziko se nevyplácí. Umístění udírny tedy vždy zvolte podobně, jako u grilu nebo u jiného zařízení, kde se pracuje s ohněm = minimálně 4 metry od budov, stromů, hořlavých a výbušných předmětů a drátů elektrického vedení.

4. Nejprve umístěte stojan udírny na rovnou zem

 

5. Ze spodní strany stojanu vsuňte do otvoru koleno (strana kolene se 2 dírami). Jedna strana kolene je spojená svárem a druhá (ta s dírami) je volná. Stlačením volné strany kolene zmenšíte jeho průměr a snadno jej prostrčíte připraveným otvorem ve stojanu.

 

6. Koleno zajistěte proti vypadnutí přiloženým kovovým kolíkem (bývá umístěn v topeništi).

 

7. Nad koleno umístěte deflektor kouře (chrání, aby nekapal tuk z uzení do kolene a nedošlo k případnému požáru, a zároveň rozšiřuje kouř do všech stran uvnitř udírny). 

 

8. Připojte ke kolenu obě roury a topeniště (Směřování kolene, roury a topeniště je čistě na Vás. Může být z kterékoliv strany. Pouze nedoporučujeme z důvodu manipulace umisťovat topeniště před dvířka udírny. Mohlo by dojít k popálení při samotném uzení a manipulaci před dvířky udírny)

 

9. Do topenistě vložte rošt (plech s dírami).

 

10. Nasaďte první udící komoru na stojan (aretační lišty komory směřují vzhůru - tyto lišty zabraňují posunutí druhé udící komory nebo stříšky).

 

11. Nasaďte druhou udící komoru na první (U malých udíren je jen jedna komora. U velkých udíren je na Vás, zda budete udit ve velké nebo v malé udírně)

Koupili jste si malou udírnu a nestačí Vám? Napište nám o druhou udící komoru a můžete si svou udírnu zvětšit dle svých potřeb!

12. Přišroubujte komínek ke stříšce předvrtanými (nebo přiloženými) vruty.

13. Nasaďte stříšku s komínkem a otevřete klapku komínu na plno.

 

14. Máte hotovo a můžete začít topit!

15. Udírnu před prvním použitím "vypalte" = topit v topeništi na cca 80°C - 90°C po dobu 2 hodin. Udírna se vypaluje stejným dřevem, kterým se bude udit. Nepoužívejte dřevo jehličnatých stromů a jiné dřevo nevhodné k uzení!